header

 arrow Hlavní stránka arrow Tituly arrow Tušivá rozpomnění
Česky  |   English  |  

Tušivá rozpomnění - Jezerní básníci

Přeložil: Václav Renč,
vybral a sestavil Zdeněk Stříbrný,
k vydání připravil Zdeněk Beran.
ISBN 978-80-86985-10-7,
232 stran,
vyšlo v říjnu 2010,
cena 220 Kč.

První generace anglických romantiků, zastoupená takovými velikány, jako byli William Wordsworth (1770–1850) či S. T. Coleridge (1772 –1834), ale i básníky průměrnějšími, k nimž se řadí Robert Southey (1774–1843), bývá spojována s označením „jezerní básníci“. Samo toto přízvisko zní romanticky a neméně romanticky působí i kraj, k němuž se vztahuje a kde tito tvůrci prožili část svého života, půvabný, divoký kout severozápadní Anglie. Romantická je i cesta, kterou dílo jezerních romantiků pronikalo do světa.

Přítomný svazek je toho důkazem: český výbor z básnické tvorby Wordsworthe, Coleridge a Southeyho pořídil na počátku sedmdesátých let 20. století katolický básník Václav Renč (1911 –1973) v dobré víře, že jeho práce má naději na vydání. Dobový vývoj však záhy básníkovi a překladateli již podruhé na dlouhou dobu znemožnil publikační činnost, Václav Renč několik málo let poté umírá a strojopis nesoucí jedinečný důkaz jeho výsostného umění slova, které uměl propůjčit i cizím hlasům, se na desetiletí ztrácí kdesi v útrobách nakladatelských archivů. Teprve nedávný objev kopie, do níž naštěstí básník zanášel i svoje opravy, poskytuje čtenářům příležitost seznámit se s Renčovou podobou anglické romantické poezie a také prostřednictvím básníkovy korespondence s editorem původního výboru Zdeňkem Stříbrným nahlédnout do překladatelovy tvůrčí dílny a měnících se podmínek doby.

Sbírka obsahuje kromě výběru korespondence Václava Renče se Zdeňkěm Stříbrným a doslovu Zdeňka Berana následující básně:

William Wordsworth
Noční báseň
Verše napsané za časného jara
Kukačce
Na Westminsterském mostě
Londýnský sonet
Toussaintu Zahajovateli
Sám jako mráček nad úbočím
Osamělá žnečka
Věrnost
Z „Preludia“
Óda: Náznaky nesmrtelna...
Pln radosti, jak vítr nedočkavý
Sněženka
Když pyšným nadějím...
Dodatečné pomyšlení

Samuel Taylor Coleridge
Múze
V dostavníku
Růže
Polibek
Píseň o starém námořníku
Kublaj Chán aneb Vidění ve snu
Francie: óda
Slavík
Ďáblovy nápady
Láska
Christabel
Dárek na památku
Sklíčenost: óda
Nápis na vřesovou studánku
Odpověď na otázku dítěte
Dámě
Epigram na mlčelivost jisté dámy
Píseň
Moderní kritikové
Konání bez naděje

Robert Southey
Večerní duha
Nářky chudých
Bitva u Blenheimu
Sonet o huse
Trpasličí skála
Plynuly mé dny s mrtvými
Perský ohlas 


Knihu podpořilo Ministerstvo kultury ČR

Sen o kříži


Logo transLucid