header

 arrow Hlavní stránka arrow Tituly arrow Fantastický středověk arrow Autoři arrow Baltrušaitis, Jurgis
Česky  |   English  |  

Jurgis Baltrušaitis / Fantastický středověk

(Le Moyen-Âge fantastique)

Přeložila: Matrina Sládková-Turková
ISBN: 978-80-86985-05-3
282 stran
Vyšlo v květnu 2008.
cena 287 Kč

 Omlouváme se čtenářům - na přebalu knihy jsme se dopustili chyby: Jurgis Baltrušaitis je autor litevského, nikoliv lotyšského původu.

Fantastický středověk přináší neotřelý pohled na gotickou kulturu a její kořeny. Odhaluje nekřesťanské zdroje, z nichž vyrůstá „jiná“ tvář gotiky. Představuje čtenáři svět rozličných pekelných nestvůr a nadpřirozených bytostí, které se na první pohled zdají být v rozporu s klasickou gotikou a jejím hledáním harmonie.
Tato odvrácená tvář gotiky však není bezprecedentní. V osmi kapitolách Baltrušaitis postupně odhaluje jednotlivé zdroje fantastických forem imaginace. Jedná se především o inspiraci antikou, islámem a kulturami Dálného východu. Společně s autorem můžeme sledovat cesty, jimiž se vliv starověkých a orientálních legend dostával ke středověkým evropským tvůrcům.
Vcházíme do pestrého světa fantaskní imaginace, která prostoupila všechny oblasti středověkého umění, od iluminací rukopisů a bestiářů až po architektonickou výzdobu gotických staveb, a nevyhnula se ani dílům velkých mistrů středověku a renesance, jako jsou Bosch nebo Brueghel.

Jurgis Baltrušaitis (1903-1988), francouzsky píšící autor litevského původu, který patří k předním odborníkům na starověké a středověké dějiny umění. Ve dvacátých a třicátých letech vystudoval historii umění na pařížské Sorboně a po druhé světové válce přednášel na Harvardově a Yaleské univerzitě, či na univerzitě v New Yorku.
Je autorem řady inovativních studií a jedním z průkopníků srovnávací metody v dějinách umění. Jeho studie Fantastický středověk (Le Moyen Age fantastique), poprvé vydaná roku 1955 (Paříž, Flammarion), se ve Francii dočkala již několika reedic, byla přeložena do řady jazyků a je ve svém oboru považována za dosud nepřekonanou

 Recenze: 

 

 


Jurgis Baltrusaitis
Jurgis Baltrušaitis

Fantasticky stredovek - prebalLogo transLucid